4,9/5 168 bài dánh giá

Thiết bị kiểm soát đóng mở cửa bằng thẻ từ, mã số

Thiết bị kiểm soát đóng mở cửa bằng thẻ từ, mã số Là bộ đọc thẻ từ mã số

Model:  AG-ACCEESS CONTROL12V

Tính năng:

- Tích hợp với board điều khiển dùng đóng mở cửa cổng tự động, cửa cuốn.

- Tính năng bảo mật cao, an toàn cho người sử dụng.

- Dùng điện áp DV 12 V

Copyright © 2016 - 2019 by AG AUTOMATION SYSTEMS
BẢNG GIÁ MOTOR YÊU CẦU BÁO GIÁ