4,9/5 168 bài dánh giá

Thiết bị kiểm soát đóng mở cửa bằng điện thoại

Thiết bị kiểm soát đóng mở cửa bằng điện thoại qua GMS sóng điện thoại

Model:  AG-GSM GATE

Tính năng:

- Tích hợp với board điều khiển dùng đóng mở cửa cổng tự động, cửa cuốn.

- Tính năng bảo mật cao, an toàn cho người sử dụng.

- Dùng điện áp DV 12 V

Copyright © 2016 - 2019 by AG AUTOMATION SYSTEMS
BẢNG GIÁ MOTOR YÊU CẦU BÁO GIÁ